Překlady katalogů pro uměleckou soutěž

Pro Pražskou galerii českého skla jsem překládala umělecké katalogy obsahující hlavní charakteristiky, příběh a techniky zhotovení sklářských děl, která se účastnila každoroční mezinárodní soutěže mladých sklářských umělců - Cena Stanislava Libenského.

   

překlady, angličtinapřeklady, angličtinapřeklady, angličtinapřeklady, angličtina