Spolupráce

 
  • překladatelské a jazykové agentury

KM Progress

Aspena

Včelička

Skřivánek

Alfa CZ

  • dlouhodobé projekty

Překlady komunitárních ochranných známek pro Překladatelské středisko pro instituce Evropské Unie (od roku 2015).

  • umělecké agentury

Anglická verze odborných článků na webu Pražské galerie českého skla.

Spolupráce na tvorbě katalogů pro mezinárodní uměleckou soutěž a výstavu.

  • dabingová studia a televize

SDI Media

Studio Fontána

Brněnská soukromá televize

Studio Grant

Překlad a úprava scénářů a dialogových listin dokumentárních filmů a seriálů pro televize a jiná média.

  • ostatní

Glyphicons

Nakladatelství DONA

Nakladatelství OMEGA

Nadační fond REGI Base

Sdružení pro integraci a migraci

...a další