Ceník překladů

                                  

Jazyková kombinace

Cena za 1 NS*

Čeština - angličtina 250 Kč
Angličtina - čeština 200 Kč

 

* 1 normostrana = 1800 znaků vč. mezer